Brandmaterial - Web-SBA

Produkter - brandmaterial

Webbaserade ledningssystem, Cupola WEB SBA, är ett modernt ledningssystem som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Med Cupola WEB SBA får man en kvalitétssäkring av sitt systematiska brandskyddsarbete samt en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder.

Utrymningsplan - Brandskyddsutbildning