Utrymningsövning

Detta är verksamhetsanpassad övning med eller utan dokumentation. Brand- eller utrymningslarm
aktiveras och personalen utrymmer. Vi skräddarsyr övningen efter vad som passar er verksamhet bäst.