Brandsläckare

Hur vet man vilken typ av brandsläckare man ska ha?

Brandsläckare delas in i olika klasser beroende på vilket material de klarar av att släcka bränder i. Den första frågan man ska ställa sig är - Var ska jag använda brandsläckaren, och i vad kan det brinna?

Brandsläckare är uppdelade i fem olika klasser, A, B, C, D och F

Brandklass A - Brand skyddsutbildning i Skåne

Glödbrand

A Brand som sker i fasta material i form av glöd tex i trä, papper, tyg och andra fibrösa material.

Brandklass B - Brand skyddsutbildning i Skåne

Vätskebrand

B Står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel.

Brandklass C - Brand skyddsutbildning i Skåne

Gasbrand

C innebär att släckare är ej elektriskt ledande och kan därför användas på elektrisk utrustning upp till 1000V.

Brandklass D - Brand skyddsutbildning i Skåne

Metallbrand

D Brand i metaller tex magnesium, litium & aluminium

Brandklass F - Brand skyddsutbildning i Skåne

Fettbrand

F Brand i matolja och matfett

Vad finns det då för olika släckningsmedel? 

Filmbildande skum. Det har beteckningen AB. Skum är ett rent släckningsmedel, vilket underlättar saneringen efter en brand. Släckning med skum uppnås genom kvävning och kylning.

Pulver

Det används mestadels i handbrandsläckare och har beteckningen ABC. Det ger en effektiv släckning genom att pulvret angriper och avbryter förbränningsprocessen och bildar ett skyddande skikt av pulver på glödbildande ämnen. Detta förhindrar elden att återantända.
Pulvret sprutas på branden som ett stort moln som fördelar sig snabbt över brandhärden.
Pulvret har även andra goda egenskaper det är frostbeständigt och leder inte elektricitet.

Läs mer om våra pulversläckare

Kolsyra

Kolsyra är egentligen koldioxid, kolsyran är en kemisk reaktion när koldioxiden blandas med syret i luften. Släckmedlet är koldioxid (CO2) och är en gas som släcker genom kvävning. Eftersom koldioxid är en gas förs släckmedlet lätt bort av luftströmmar, vilket gör det mindre lämpligt för släckning utomhus. Det används mest i små, slutna utrymmen. Det används huvudsakligen i handbrandsläckare och fasta anläggningar.
Det är ett rent släckmedel som inte avger restprodukter vid användning och det är inte heller elektriskt ledande. Huvudsakligen används det för att släcka bränder i vätskor och elektrisk utrustning, så kallade B-bränder.
Kolsyra släcker genom att kväva elden.

Läs mer om våra kolsyresläckare

Vätskesläckare

Vätskesläckare släcker effektivt  A-bränder , dvs brand i trä, tyg papper . Vätskesläckare används därför i butiker, kontor och offentliga lokaler där det krävs ett effektivt brandskydd. De är enkla att hantera, de skräpar inte ner med pulver så som pulversläckarna, och därför används de oftast inomhus.

Läs mer om våra vätskesläckare
 

Vi utbildar er hantera brandsläckare

Behöver ni en utbildning inom praktisk hantering av brandsläckare och information, kan vi lösa detta. Bokningar och information för detta finns på brandskyddsutbildning.