Pulversläckare

Pulversläckare med ABC-pulver är den mest mångsidiga släckaren. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder.

ABC-släckaren kan släcka både A- och B-bränder, det vill säga: trä, papp, olja och bensin. Med en pulversläckare kan du även släcka brand i elektrisk utrustning.

Så här fungerar pulversläckare

Pulvrets släckeffekt erhålls huvud- sakligen genom så kallad negativ katalys. Släckpulvret angriper och avbryter förbränningsprocessen och bildar dessutom ett skyddande skikt på glödbildande ämnen.
Detta skikt förhindrar effektivt återantändning. Vid sprutning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden. Genom pulvrets skärmbildande effekt skyddas operatören mot strålvärme. Släckpulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande.
Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C.

Giftighet

Produkten är inte giftig. Längre tids inandning, kan orsaka irritation av slemhinnorna.

Första hjälpen

Ögonen: Skölj rikligt med vatten
Hud: Skölj rikligt med vatten
Inandning: Andas frisk luft. Värme och vila
Svalg: Undgå uppkastningar, skölj munnen med vatten och drick cirka ¼ liter vatten.


1. Behållare
2. Stigrör
3. Ventilhus
4. Bärhandtag
5. Tryckhandtag
6. Slang
7. Munstycke
8. Säkring
9. Manometer