Utbildningar

En brandskyddsutbildning är en utbildning som syftar till att ge personer kunskap om hur man kan förebygga och hantera brand. Räddningstjänsten Syd rekommenderar att brandskyddsutbildning genomförs minst vart fjärde år. Vi erbjuder en utbildning enligt Svebras riktlinjer 2011:1 på både svenska och engelska i hela Skåne. Vi erbjuder två olika brandskyddsutbildningar, en praktisk och en med både teori och praktiska övningar. Boka er utbildning genom att kontakta oss på 040 – 22 82 75 eller maila