Grundläggande brandskyddsutbildning

I vår grundläggande brandskyddsutbildning får du lära dig om vanliga brandorsaker och hur du släcker dom på bästa sätt. Det är viktigt att ha tillgång till rätt verktyg när man ska släcka en brand, men det gör inte lika stor nytta om man inte vet hur och när dom ska användas. Därför har vi praktiska övningar där vi testar på att släcka bränder med både brandsläckare och brandfilt. Det är inte ovanligt för bränder att sprida sig fort, därför är det viktigt att agera snabbt. Det är också väldigt viktigt att lära sig hur man utrymmer på bästa vis. I många fall är det inte elden som är det mest akuta hotet, utan den giftiga röken. Med en brandskyddsutbildning i bagaget så blir det enklare att både ingripa och prioritera om olyckan är framme. Under vår brandskyddsutbildning får du bland annat lära dig om:

  • Vanliga brandorsaker
  • Brand och dess utveckling
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Lagar och statistik
  • Utrymning
  • Brandvarnare/automatiskt brandlarm
  • Den enskildes ansvar
  • Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt

Brandskyddsutbildning: innehåll

I vår brandskyddsutbildning får du lära dig om vanliga brandorsaker och hur du släcker dom på bästa sätt. Släckningsmetoden baseras bland annat på hur branden startat och var den är belägen.

Kontakt

För vem?

Vår brandskyddsutbildning riktar sig till alla, både privatpersoner, organisationer och företag. Ingen förkunskap krävs för deltagarna.

Tidsåtgång och antal

Utbildningen varar vanligtvis i 3 timmar, med ett maximalt antal deltagare på 20 personer.

Plats

Vi håller utbildningar i hela Skåne, antingen på er arbetsplats eller i våra lokaler på Ridspögatan 2, i Malmö.

Pris

  • Utbildning på svenska 4200 kronor exkl. moms
  • Utbildning på engelska 4400 kronor exkl. moms