Brandskyddsutbildning

Både teori och övningar

Brandskyddsutbildning inom Skåne

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att brandskyddsutbildningar genomförs minst vart fjärde år.
Vi erbjuder en utbildning enligt Svebras riktlinjer 2011:1 på både svenska och engelska.

Utbildningens innehåll:
Vanliga brandorsaker
Brand och dess utveckling
Systematiskt brandskyddsarbete
Lagar och statistik
Utrymning
Brandvarnare/automatiskt brandlarm
Den enskildes ansvar
Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt

För vem?
Utbildningen riktar sig till alla
Ingen förkunskap krävs

Tidsåtgång och antal:
Utbildningen varar i 3 timmar, med ett maximalt antal på 20 personer.

Plats:
Vi håller utbildningar i hela Skåne, antingen på er arbetsplats eller i
våra lokaler på Ridspögatan 2, i Malmö. 

Pris:
Utbildning på svenska 4200 kronor exkl.moms
Utbildning på engelska 4400 kronor exkl.moms

Praktisk Brandsläckning:

Utbildningens innehåll:
Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt.

För vem?
Utbildningen riktar sig till alla.
Ingen förkunskap krävs.

Tidsåtgång och antal:
Utbildningen varar i 1 timme, med ett maximalt antal på 15 personer.

Plats:
Vi håller utbildningar i hela Skåne, antingen på er arbetsplats eller i
våra lokaler på Ridspögatan 2, i Malmö. 

Pris:
Utbildning på svenska 2800 kronor exkl.moms
Utbildning på engelska 2800 kronor exkl.moms

Kontakt

Öppettider:
Vardagar 8:00-16:30

Kontor:
Sara Malmkvist
040 - 22 82 75
sara@orestads.se  

Utbildningar:
Matilda Malmkvist
matilda@orestads.se

Brandskyddsutbildning i Skåne - brandsläckare
Brandskyddsutbildning i Skåne - brandfarliga arbeten