Brandskyddsutbildning

Både teori och övningar

  • Förebyggande Brandskydd
  • Utrymning
  • Brandförlopp
  • Brandorsaker, Brandrisker
  • Praktisk släckövning med handbrandsläckare

Utbildningen omfattar 3 timmar,  antal deltagare är ca 20.  4200kr exl.moms

Praktisk Brandsläckaning
Max 15 deltagare, 1h     2800kr exl.moms

Första Hjälpen / HLR-Utbildning
Max 10 deltagare, 3h     5500kr exl.moms