brandsläckare koldioxid

Kolsyresläckare

Kategori:

Kolsyresläckare är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och brand i elektriska anläggningar.

Intresseanmälan